Tổng hợp công cụ hỗ trợ bán hàng online

NHÓM CÔNG CỤ FACEBOOK

Phân tích quảng cáo facebook, đo lường người dùng, tạo chiến dịch, chỉnh sửa ảnh…
Đo lường nhu cầu người dùng online : http://imonitor.com.vn/
SET ADS HÀNG LOẠT : https://adcoffee.admatic.vn/
QUÉT TỆP KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT : http://sc.izweb.vn/
CÔNG CỤ HÀNG HÓA :
Tìm hàng taobao : http://ontaobao.com/
NHÓM CÔNG CỤ PHÂN TÍCH
Phân tích quảng cáo facebook : https://adespresso.com/academy/free-tools/compass/#_
Tạo cuộc thi trên facebook : http://contest.agorapulse.com/
List các từ khóa target trên facebook : http://emarky.net/fb-keyword-tool/
NHÓM CÔNG CỤ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG FACCEBOOK
Phần mềm quản lý đơn hàng và bán hàng online : http://abit.vn
Phần mềm quản lý đơn hàng vn : https://caresoft.vn/
NHÓM CÔNG CỤ ĐỒ HỌA
Làm ảnh gif upload lên facebook : http://giphy.com/
LÀM ẢNH QUẢNG CÁO : http://canva.com / http://uplevo.com
lÀM VIDEO : https://www.wevideo.com/ , https://animoto.com/,https://flixpress.com/ ,https://www.magisto.com/
PHOTOSHOP ONLINE : http://vforum.vn/photoshop/
Làm video hoạt họa : https://www.powtoon.com/
NHÓM CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC :
CÔNG CỤ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC : https://trello.com/
CRM ONLINE : https://www.bitrix24.com/
SEEDING QUẢNG CÁO : vipvui. vn / viplike. xyz
TOOL FACEBOOK SHARE NHÓM, KẾT BẠN VV : allproject.net , timkiemkhachhang. vn
Nguồn: Nguyễn Tất Kiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *